5 Pilaren voor Duurzame IT

Transparant

Door middel van transparantie binnen open-source en onze methodieken, kunnen de gebruikers inzien hoe processen in de software werken. Wie de code heeft geschreven en of er fouten in zitten. Ook is het van belang welke leveranciers er in de keten zitten. Door met open-source middelen te werken, bespaar je licentie kosten en werk je vele malen onafhankelijker.

Beter voor ons Milieu

IT hoeft niet bij te dragen aan de vervuiling van het klimaat. Bestaande ruimten kunnen worden ingezet door ons, dit zodat er geen nieuwe data centers hoeven te worden gebruikt. Restwarmte kan direct worden ingezet zonder verlies. Wanneer de schakels in het proces efficiënter maakt kan je ook daarmee de kosten reduceren.

Goed voor Mensen

Jouw gebruikersgemak hoeft niet ten kosten te gaan van andermans kwaliteit-van-leven. Meerdere Big-Tech Corporates, vinden het acceptabel om de rechten van mensen te schenden voor financieel gewin. Werknemers mogen geen lid van een vakbond zijn. Waar is de ethiek? Geld verdienen is prima, maar niet over de rug van anderen.

Veilig voor Jou

Voor niks gaat de zon op, vaak zijn applicaties gratis omdat dit een verdienmodel van deze leveranciers is om jouw data te verhandelen. Wij vinden dit niet integer en onveilig. Door open-source software te gebruiken kan worden ingezien welk type data wordt gebruikt en of er kwetsbaarheden inzitten. Applicaties hebben minimale data nodig om je te dienen. Open-source applicaties maken we zo veilig als maar kan. Less is More Security

Eerlijk Delen

Veel Big-Tech bedrijven kiezen ervoor om ingewikkelde constructies te gebruiken om zo min mogelijk, of zelfs geen, belasting te betalen en de winst te vergroten. Dit is asociaal. Door voor bedrijven te kiezen die wel belasting betalen zorgen wij er samen voor dat onze openbare infrastructuur blijft bestaan. In de lange termijn profiteert hier iedereen van.