5 Pijlers voor een Duurzame IT

Wat is het probleem?

In de hedendaagse wereld, wordt het IT landschap gedomineerd door maar een aantal grote IT bedrijven. Dit betekent een grote afhankelijkheid van deze leveranciers. Terwijl het bij hen gaat om winstbejag en belastingontwijking. Van belasting geld gesubsidieerde windparken bedoeld voor onze burgers, worden deze via slimme trucs opgekocht om als Big-Tech datacenter te dienen. 

Als we de IT  willen verduurzamen moeten we dat vanuit alle invalshoeken doen, met alleen windenergie komen we er niet. 

Wat we willen bereiken:

We zijn er van overtuigd dat door het volgen van de vijf pijlers. We samen een modern, eerlijk en duurzaam IT landschap kunnen creëren waar je zelf weer aan het roer staat.

Transparant

Door middel van transparantie binnen open-source en onze methodieken, kunnen de gebruikers inzien hoe processen in de software werken. Wie de code heeft geschreven en of er fouten in zitten.Het keten proces is inzichtelijk. Het gebruiken van Opensource software plaatst je midden in de sameleving. Door met open-source middelen te werken, bespaar je licentie kosten en werk je vele malen onafhankelijker.

Beter voor ons Milieu

IT hoeft niet bij te dragen aan de vervuiling van het klimaat. Bestaande ruimten kunnen worden ingezet door ons, dit zodat er geen nieuwe data centers hoeven te worden gebruikt. Restwarmte kan direct worden ingezet zonder verlies. En worden hergebruikt!   Optimaal gebruik maken en het kiezen van de juiste schakels helpt niet alleen mee aan een beter milieu, het reduceerd ook je kosten.

Goed voor Mensen

Jouw gebruikersgemak hoeft niet ten kosten te gaan van andermans kwaliteit-van-leven. Meerdere Big-Tech Corporates, vinden het acceptabel om de rechten van mensen te schenden voor financieel gewin. Werknemers mogen bijvoorbeeld geen lid van een vakbond zijn. Support is uitbesteed aan centra’s waar de arbeidsomstandigheden absurd slecht zijn. Waar is de ethiek? Geld verdienen is prima, maar niet over de rug van anderen.

Veilig voor Jou

Voor niks gaat de zon op, vaak zijn applicaties gratis omdat dit een verdienmodel van deze leveranciers is om jouw data te verhandelen. Wij vinden dit niet integer en onveilig. Door open-source software te gebruiken kan worden ingezien welk type data wordt gebruikt en of er kwetsbaarheden inzitten. Applicaties hebben minimale data nodig om je te dienen. Open-source applicaties maken we zo veilig als maar kan, voor jou en jouw organsiatie. Less is More Security

Eerlijk Delen

Veel Big-Tech bedrijven kiezen ervoor om ingewikkelde constructies te gebruiken om zo min mogelijk, of zelfs geen, belasting te betalen en de winst te vergroten. Terwijl men wel door dezelfde overheid gefaciliteerd wordt. Door voor bedrijven te kiezen die wel belasting betalen zorgen wij er samen voor dat onze openbare en eerlijke infrastructuur blijft bestaan. Op de lange termijn profiteert iedereen hier van.

Mee doen?

Spreekt dit jou ook aan als bedrijf of organisatie, sluit je dan aan. Samen hebben we nog meer slagkracht, en maken we een vuist tegen de Big-Tech en een beter klimaat!.