“Weet wat er leeft” met het opensource participatieplatform Consul

Consul is een open source participatieplatform

Sinds 24 maart 2022 hoort Weesp, het markante stadje aan de Vecht, bij de gemeente Amsterdam. Door deze ambtelijke fusie krijgt Weesp meer bestuurskracht. Met deze stadskern erbij telt onze hoofdstad 890.000 inwoners. De fusie was het moment voor De Weesper om een nieuw initiatief te starten: Het Weesper Platform. Ze kozen de opensource tool ‘Consul’ om complete burgerparticipatie mogelijk te maken.

Het ‘opgaan’ in een grote gemeente is voor een aantal Weespenaren een flinke omschakeling. Want hoe weet je nu nog wat er leeft onder de stadsbewoners? Hoe kan je de politiek en het bestuur hiervan op de hoogte brengen? De Weesper koos ervoor om een platform op te zetten voor permanente burgerparticipatie. Dus niet alleen wanneer de Gemeente Amsterdam dit initiatief neemt, maar ‘bottom up’: Vanuit de inwoners. Om deze permanente burgerparticipatie in Weesp mogelijk te maken, heeft de vereniging gekozen voor een nieuw ‘opensource’ platform: Consul. De opensource gedachte wordt breed gedragen door partijen in Weesp. Daarmee is Consul een perfecte basis voor de participatie die zij op het oog hebben.

Wat is Consul? Consul is een platform waarmee je kunt peilen wat er leeft, een debat hierover houden en vervolgens dit met elkaar verbinden naar concrete voorstellen. Een burger participatieplatform brengt zowel de online als offline wereld samen. De Weesper Vereniging heeft het platform inmiddels al live staan. Nu wordt het tijd om het leven in te gaan blazen. Samen met andere maatschappelijke organisaties willen ze offline projecten en evenementen gaan organiseren waar het Consul platform in de schijnwerpers wordt gezet.

Consul: Democratisch en OpenSource

Al sinds 2015 is het in Madrid klaargestoomde Consul wereldwijd een succes. Het is enorm veelzijdig. Grote en kleine participatieprogramma’s hebben als onderliggende tooling het veilige Consul als backbone. Consul faciliteert breed gedragen besluiten, gedeelde processen en zorgt voor overeenstemmende besluitvorming.

De grote meerwaarde voor Consul is dat de opensource gedachte duidelijk mee speelt: Er is de vrije leverancierskeuze. Dus geen gedwongen winkelnering bij closed source leveranciers. Opensource past goed bij democratische processen. Beiden hebben transparantie, vrijheid en onafhankelijkheid als kernwaarden.

Bovendien sluit Consul erg goed aan bij NGO’s. Consul heeft namelijk als meerwaarde dat het snel inzetbaar, schaalbaar, opensource en community-driven is. Dit past vaak beter bij NGO’s dan bij overheidsorganisaties die qua infrastructuur en governance (helaas) niet zijn ingericht voor opensource applicaties. Daarnaast, NGO’s hebben vaak een beperkt budget en wat meer projectmatige programma’s.

Vanwege de veelzijdige aard heeft Consul heeft de potentie om groots ingezet te worden. Dit begrijpen bijvoorbeeld onze oosterburen heel goed. Zij zijn hier al veel verder mee dan hier. In tegenstelling tot Nederland zijn ze in Duitsland echt overtuigd van de waarde van opensource software voor en in het publieke domein. Als ware ‘open source liefhebbers’ hebben een aantal steden en in Duitsland groots hun krachten gebundeld en voor hun “Gemeinschaftsdenken und Nachbarschaft” Consul ingezet. Bijkomend voordeel is de ethische en met name in Duitsland prioriteit, de privacy waarde, die een dergelijk in te zetten platform organisch met zich meebrengt.

Inspiratie voor Nederland misschien?

De meerwaarde van Enabl.ist

Om het Consul platform op te zetten klopte de Weesper bij Enabl.ist aan. Volgens Christian Zierleyn, de secretaris van de Weesper, kozen ze voor Enabl.ist vanwege de snelheid en ondersteuning: “Wij kozen voor Enabl.ist omdat zij heel snel het Consul platform konden opzetten en dat de ondersteuning heel snel en laagdrempelig was.”

Deze vaardigheden hebben wij door de jaren heen opgebouwd. In 2019 hebben we voor Binnenlandse zaken de eerste ‘Consul Pilot’ voor Nederlandse gemeenten gefaciliteerd. Recent zien we meer belangstelling voor digitale participatiemiddelen. Niet enkel uit gemeenten, maar dus ook uit belangenorganisaties zoals de Weesper.

Deze maand hebben wij bij de Partij van de Arbeid, in de aanloop naar hun congres, de zogenaamde virtuele Ledenkamer geopend, deze in Nederland unieke politieke Fork van Consul hebben wij samen met de core-developers van Consul neergezet. Met de Ledenkamer kunnen de tienduizenden leden participeren binnen de partij. Dit onderstreept maar weer eens de veelzijdigheid van Consul om te functioneren als breed participatieplatform.

Heb jij hulp nodig bij het optuigen van een participatieplatform? Functioneel of Technisch? En lijkt Consul een goede keuze? Enabl.ist heeft jarenlange ervaring bij het opzetten en ondersteunen van Consul. Neem gerust contact op.