IUCN – International Union for Conservation of Nature

“IUCN is a democratic Union that brings together the world’s most influential organisations and top experts
in a combined effort to conserve nature and accelerate the transition to sustainable development”

Case

  • In opdracht van IUCN hoofdkantoor in Zwitserland
  • Onderzoek analyse custom grant system (Laravel)
  • Nieuwe mogelijkheden onderzoeken voor registratie en rapportage naar de EU

Doel

Terugbrengen vertrouwen in IT systemen en IT componenten, verbeteren rapportages en analyse

Taken

  • Uitvoeren onderzoek bestaande Laravel component systeem met betrekking tot afdracht rapportage EU-Funding.
  • Met behulp van Metabase een rapportage mogelijkheid creëren in het bestaande fonds/grant-management systeem.
  • Met behulp van Opensource.Tools SuiteCRM implementeren en nieuwe componenten aangedragen om tot een vereenvoudigde registratie en rapportage te komen.

Partners / Team

Devops, IUCN Staff, Data Analyst, Project Management

Resultaat

  • SuiteCRM geimplementeerd en overgedragen aan IUCN
  • Metabase geimplementeerd en overgedragen aan IUCN