Partij van de Arbeid – Afd. Amsterdam

pvdalogo

Doel:
Lidmaatschappen en ledemadministratie procesmatig en praktisch helpen inrichten.

Case:

Facetten van ledenbeheer (relaties, campagnes, communicatie, funding) uitleggen en automatiseren

Met behulp van CiviCRM een Constituent Relation Management implementeren.

Taken:
Inrichten CiviCRM

CRM Processen definieren en omzetten in CiviCRM

Partners/team:
LokalePvdA leden
Devops & eigen consultancy
CiviCRM Community

Resultaat:

CiviCRM geimplementeerd voor PvdA Amsterdam
CiviCRM modules geconfigureerd voor PvdA Amsterdam
CiviCRM trainingen verzorgd voor PvdA Amsterdam
CiviCRM data-import uitgevoerd
CiviCRM opgeleverd voor PvdA Amsterdam